Właściwości mięsa przepiórczego

mięso przepiórcze

Przepiórki cechuje dobra wydajność rzeźna, gdyż w tuszce jest mało kości, a mięsień piersiowy stanowi aż 30%, np. u bojlerów kurzych 23%, a u kaczek tylko 18%.

Mięso przepiórcze ma podobny skład jak u innych przedstawicieli kuraków jednak w mięśniach (szczególnie piersiowym) włókna czerwone przeważają nad białymi i być może tym należy tłumaczyć wysublimowany charakterystyczny smak mięsa przepiórek.

Menu Title